DUNKEL


Dunkel er en tverrkunstnerisk plattform for uttrykk i stummende mørke.

Formen utvikles etter hver visning, og i samarbeid med de forskjellige kunstnerene innvolvert.
Dunkel produseres av Artilleriet og ledes av Thomas Holtermann Østgaard.

Se egen hjemmeside for mer info her.